RESEINTYG, FRISKINTYG COVID-19

Ska du resa utomlands och behöver intyg för coronaviruset (COVID-19)?

På grund av COVID-19-pandemin kräver de flesta länder ett PCR-test eller ett Antigentest (Danmark, Norge, Italien) som visar negativt vid inresa. COVID-19-test visar om du har viruset SARS-CoV-2 (COVID-19) i kroppen och därmed en pågående virusinfektion när du tar provet eller inte (=negativt).

Vi testar friska personer mot COVID-19. Man får ett Corona-friskintyg efter att testat visat negativt.
Vi är registrerade hos IVO (inspektionen för vård och omsorg) samt FHM (Folkhälsomyndigheten).

Testet genomförs med en tops i näsborren.
Antigentestet analyseras här. Certificate på engelska utfärdas på plats inom 30min.
Antigentest analysed here. Certificate is handed over within 30 min.

PCRtest utförs här i Lidköping och analyseras i Göteborg av ackrediterat lab.
PCRtest conducted here in Lidköping analysed in Gothenburg by accredited  laboratory.
Svar med Certificate skickas via e-post dagen efter prov, kl. 16:00-18:00.
Test results with Certificate are sent by e-mail the day after the test, at 16:00-18:00.

Testet utförs och intyget signeras av leg. läkare eller sjuksköterska
The test is conducted and signed by MD or trained nurse

Vid negativt provsvar utfärdar vi ett Test Certificate för resa på engelska
If negative testsample you will get a Test Certificate in english for travel.

Vi testar inte patienter som visar symptom på covid-19, utan man måste vara FRISK vid besöket.

Vi ber dig att inte ta med anhöriga eller vänner på ditt besök. Undantag för de som tolkar för någon.

Ta med legitimation och PASS.
Bokad tid är ungefärlig och du kan komma att behöva vänta en stund.

Boka tid i Lidköping
TimeCenter

PRIS

Antigentest Covid 19, med Reseintyg: 900 kr
Pcr-test med Reseintyg:  2100 kr

Betalning med kort, swish eller kontanter (card or cash).

ÖPPETTIDER FÖR PROVTAGNING

Enligt bokning

FÖRETAG OCH GRUPPER

Önskar du skicka din personal för att testas för covid-19 ?